Loading...

5 năm & 1 định nghĩa không đổi về “engineer”

Ký thác niềm tin tuyệt đối vào năng lực và tư duy làm sản phẩm của đội ngũ "engineers" tại Base.vn, CEO Phạm Kim Hùng khẳng định, nhiều bạn lập trình viên chỉ cần khoảng 6 tháng để có thể tạo ra những ứng dụng với hàng chục nghìn người...