Loading...

Chuyển đổi số năm 2023: “Làm để không mất” !

Cụm từ chuyển đổi số xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm trước và được nhắc nhiều hơn trong bối cảnh Covid-19 khi mọi hoạt động của doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Trong 2 năm trở lại đây, hoạt động này được xem là ưu tiên hàng đầu...