Loading...

Inside Nghia Tran’s brain: Work Harder and Always Day 01

Thông minh, học giỏi, tham gia các cuộc thi triết học, khởi nghiệp, leadership cấp Quốc gia và đều đoạt giải cao nhất, tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam với tấm bằng Xuất sắc, tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Bournemouth - United Kingdom...